logotyp
Login

Co se píše o HDS CZ v zahraničí


HDS Italia

HDS Italia – HDS NOTIZIE, Anno XIV – N. 45, Dicembre 2009:

Nuova HDS in Europa. Nasce HDS Cz

Stručná informace o založení naší HDS s uvedením oblastí činností na poli historie potápění. Jedna fotografie vedení Společnosti.


HDS USA

HDS USA – The Journal of Diving History, Volume 17, Issue 4, Number 61, Fall 2009

HDS Czech Republic Formed

Stručná informace o založení naší HDS s uvedením oblastí činností na poli historie potápění. Jedna fotografie vedení Společnosti a logo HDS CZ.


HDS SEAP/AP

HDS SEAP – Classic Diver, Number 52, Summer 2009

Společnost pro historii potápění Česká Republika – stručná informace o založení naší HDS CZ za podpory Čechoaustralana Petra Katze, člena HDS SEAP, HDS USA. Krátce zmíněna historie potápění v minulém režimu a stručné popsání aktivit, ve kterých chce Společnost působit. Přiloženo foto části vedení HDS CZ.


Peter Katz: Identifying regs: From A to Z – Petr identifikuje automatiky na fotografii sbírky Honzy Matouška, kterou poslala Peteru Dickovi do Anglie Michaela Loudová z Liberce.

 

HDS SEAP – Classic Diver, Number 59, Spring 2011

Peter Katz: Mystery Helmet – vyprávění Petra Katze spojené s řadou fotografií o jeho návštěvě depozitáře NTM Praha a NTM Praha, kde měl možnost shlédnout kromě jiného i unikátní přilbu fy Franz Clouth z r. 1894, jež je zřejmě jediným exemplářem na světě a dále kompletní skafandr téže firmy z roku 1895, jenž je vybaven licenčním přístrojem francouzské konstrukce Rouquayrol-Denayrouze. Návštěvu zajistili a zprostředkovali zástupci HDS CZ Jiří Trpík, Oldřich Lukš a Jan Matoušek ve spolupráci se zástupcem NTM Praha Martinem Přibylem.


Peter Katz: Lake Marx historici Gathering – Petrovo vyprávění o setkání historiků potápění, kterého se poprvé zúčastnil nejen on, ale i skupina členů HDS CZ vedená předsedou Jiřím Trpíkem. Ti zaujali nejen prezentací vzniku HDS CZ, ale též přivezenou československou historickou potápěčskou technikou, ale též sudem českého piva, jež bylo k dispozici zdarma pro všechny účastníky setkání.

 

HDS SEAP – Classic Diver, Number 61, Autumn 2012

Peter Katz: Diving under the Iron Curtain – Petr píše o svých začátcích potápění od roku 1956, kdy ke stavbě dýchacích přístrojů používal automatiky KP 14 dýchacích přístrojů posádek letadel; podobně postupoval další konstruktér Josef Voříšek, který od nich odvodil některé své konstrukce dvouhadicových PA a posléze dospěl k PA SATURN, jež ve své kategorii patřila mezi světovou špičku.

 

HDS AP – Classic Diver, Number 67, Spring 2013

Des Williams: International Networking – Des píše o své + manželka Julie návštěvě Prahy, kde se setkal s Oldřichem Lukšem a prožili spolu dlouhé odpoledne diskusemi o historii potápění a mezinárodní spolupráci. Des považuje přátelské vztahy s HDS CZ díky Petru Katzovi a Oldřichu Lukšovi za jedny z nejlepších. Velmi ho zaujal příběh tří generací potápěčů Lukšů a s potěšením přijal fotografii této „trojky“ při společném ponoru. Fotografie je umístěna v závěru tohoto článečku.


Franz Rothbrust: 7th International Vintage Divers Meeting – Franz referuje o setkání potápěčů a zájemců o historii potápění v Neustadtu 15. a 16. června 2013, kde uvádí účast české skupiny v čele s předsedou Jiřím Trpíkem, dále přednášku Oldřicha Lukše „Historic helmet diving gear in museums and private collections in the Czech Republic“ a konečně o spolupráci mezinárodního týmu na výrobě replik skřínek pro pouzdro Rolleimarin včetně příslušenství. Na tomto projektu se výrazně podílel Jaroslav Knotek.

 

HDS AP – Classic Diver, Number 69, Autumn 2014

Franz Rothbrust: Hans Hass Transporter Box – Franz v rozsáhlém článku s řadou fotografií popisuje historii transportní skřínky pro Rolleimarin a následně cestu k výrobě několika kusů jejích replik.Výsledek byl vynikající a Franz popisuje příspěvky řady kolegů na tvorbě této skříňky, přičemž hlavní podíl na jejich výrobě a kompletaci jednoznačně patří Jaroslavu Knotkovi z HDS CZ.

 

HDS AP – Classic Diver, Number 70, Winter 2014

Oldřich Lukš: VALÉ Jiří Trpík (1944 – 2014), president HDS CZ – Oldřich píše vzpomínku na Jiřího, prvního presidenta HDS CZ, který nečekaně odešel do „potápěčských věčných lovišť“ a popisuje jeho potápěčský životopis. Závěrem je Jirkův portrét a vyjádření soustrasti od HDS AP.

 

HDS AP – Classic Diver, Number 71, Spring 2014

Ludvík Farka: A Visit to HDS Czech Republic – Ludvík, po Petru Katzovi další česko-australský potápěč píše o své návštěvě Prahy, kde se z popudu Des Williamse setkal s Oldřichem Lukšem a strávili spolu hodně času při svých setkáních, kde Ludvík vyprávěl o svých začátcích potápění a jak si přes dřívější články v Classic Diver SEAP a AP našel cestu k setkání.

Společně navštívili depozitář HDS CZ s historickou potápěčskou technikou v České Lípě a rovněž popisuje svoje setkání s jedním pražským potápěčským klubem, zabývajícím se průzkumem dna Vltavy v okolí Karlova mostu.


Franz Rothbrust: 8th International Historical Divers´ Meeting – Franz popisuje další setkání historiků potápění v Neustadtu, kde v seznamu presidentů HDS je uváděn za ČR Jirka Lukeš a jeho následnou prezentaci fotografií z tohoto setkání,uvádí opětovný příspěvek Čechů se soudkem skvělého piva a na fotografiích můžeme vidět Jardu Knotka v diskusi s Pierre Meierem nad přilbami a celou českou skupinu na společném posezení během posledního večera tohoto setkání.

 

HDS AP – Classic Diver, Number 72, Summer 2014

V kapitole uvítání je mezi novými členy HDS Aus-Pac je uveden Oldřich Lukš.

Peter Katz: Early Czech Diving Ideas – s nadsázkou a humorem jemu vlastním Petr komentuje počátky potápění v Československu za minulého režimu, což doprovází řadou černobílých fotografií.

 

HDS AP – Classic Diver, Number 79, Spring 2016

Letters – blahopřání předsedy HDS CZ Oldřicha Lukše ke 20. výročí založení HDS AP.

 

HDS AP – Classic Diver, Number 80, Summer 2016

Peter Dick (HDS UK): HDS germany Conference: Neustadt 2016

Ve svém celostránkovém článku píše o účasti a zážitcích na již tradičním mezinárodním setkání historiků potápění v Neustadtu. V seznamu přednášejících uvádí Oldřicha Lukše s jeho prezentací „Neznámý československý dýchací přístroj“.

 

HDS AP – Classic Diver, Number 81, Autumn 2017

Peter Dick: Diving the Klingert – Peter v rozsáhlém článku popisuje mimořádný výkon polských potápěčů v čele s Karin Kowalskou a Grzegorzem Kowalskim, kteří postavili zatím nejpřesnější repliku Klingertova skafandru z 18. století, přičemž Grzegorz předvedl s ním i potápění. Akce proběhla ve Wroclavi, městě EU kultury pro rok 2017. V přehledu zahraničních účastníků se Peter zmiňuje i o tradiční skupině z Česka.

 

HDS AP – Classic Diver, Number 87, Spring 2018

Pavel Gross: Origins of the Deco-Timer – Pavel vypráví příběh o svých konstrukčních vylepšeních dekompresometrů vyráběných italskou firmou SOS v 80. letech minulého století a to zejména tzv. „liniového dekompresometru“.

 

HDS AP – Classic Diver, Number 90, Winter 2019

Fotoreportáž 13th Annual International Historical Divers Meeting (Des Williams, Lester Smith, Uve Gläser) – seriál fotografiií včetně hromadné foto účastníků, kde jsou viditelní i členové HDS CZ.

 

HDS AP-Classic Diver, Number 91, Spring 2019

Des Williams: A visit to international HDS colleagues – Des popisuje svoji cestu s manželkou po Evropě, kdy navštívil HDS UK v Anglii, HDS Sweden ve Švédsku a setkání v Neustadtu v Německu. Zde mezi všemi kolegy uvádí i skupinu z ČR a na jedné z doprovodných foto je i třígenerační rodina Lukšů -potápěčů.


HDS UK

HDS UK – Historical Diving Times, Issue 47 – Summer 2009

Undercurrents – Mystery Regulators: Debata a identifikace plicních automatik sbírky Jana Matouška, kde významně přispěl Peter Katz. Jsou zde podrobně uvedeny identifikace PA v jednotlivých policích, na nichž se Honzova sbírka nachází.

 

HDS UK – Historical Diving Times, Issue 48 – Winter 2010

HDS NEWS – Welcome to the HDS Czech Republic:

Stručná informace o založení naší HDS CZ za podpory Čechoaustralana Petra Katze, člena HDS SEAP, HDS USA a iniciativy Jana Eisenmanna, vydavatele časopisu Dobrá voda – Nová vodní revue. Krátce zmíněna historie potápění v minulosti a stručné popsání aktivit, ve kterých chce Společnost působit. Přiloženo foto části vedení HDS CZ.

Undercurrents – A traditional underwater wedding: Stručné blahopřání a dvě fotografie ze sňatku Michaely Loudové (Liberec) a Tomáše Sládka (Praha) spojené s ponorem do vod liberecké přehrady.

 

HDS UK – Historical Diving Times, Issue 59 – Winter 2014

Dušan Šuráni: A Collector in the Czech Republic

Dušan ve stručnosti vypráví o svých potápěčských začátcích a jak se začal zabývat historií potápění a sbírat historickou potápěčskou techniku.

 

HDS UK – Historical Diving TIMES, Issue 60 Autumn 2014

Franz Rothbrust: 8th International Historical Divers´Meeting at Neustadt & Lake Marx June 21st – 23rd 2014

Franz podrobně popisuje průběh tohoto setkání a zmiňuje se rovněž i o naší skupině, o Jirkovi Lukešovi coby presidentovi HDS CZ a v textu k fotce o Jardovi Knotkovi. Komentuje i pěkný seriál zde přednesených zajímavých přednášek.

Obituary – Zde je uveden nekrolog Jiřího Trpíka (1944 – 2014) a popis jeho potápěčské kariéry, sepsaný Oldřichem Lukšem.


HDS UK – Historical Diving TIMES, Issue 62 Winter 2015

 

Peter Dick: Neustadt 2015

Peter podává stručnou informaci o průběhu setkání historiků potápění v Neustadtu a v přehledu přednášek uvádí Jardu Knotka (HDS CZ) s jeho filmem o pracích na přehradě Derbendikhan v Iráku.

 

HDS UK – Historical Diving TIMES, Issue 64 Winter/Spring 2017

Peter Dick: Klingert dives again in Wroclaw An HDS Poland event

Peter píše v rozsáhlé reportáži o zrození repliky skafandru K.H.Klingerta podle původních výkresů nalezených v archivu Berlínské Akademie věd a to zásluhou Kariny Kowalské a jejího manžela Grzegorze, který se též stal „zkušebním“ potápěčem v řece Odře.Této události a dalších doprovodných akcí se zúčastnila řada hostů ze zahraničních HDS, včetně skupiny členů HDS CZ, jež jsou dokumentováni i společnou fotografií (Jarda Knotek, Jarda Klepal, Milan Nachtigal a Iva a Oldřich Lukšovi).

 

Peter Dick: HDS Germany Conference – Neustadt 2016

Rozsáhlá textová i obrazová reportáž o průběhu stále více oblíbené mezinárodní akce v Neustadtu, kde v programu uvádí prezentaci Oldy Lukše o neznámém dýchacím přístroji čs. provenience Prometheus Š 36, který svou konstrukcí je blízký dýchacímu přístroji George Commeinhese. Odkazuje pak na samostatný článek.

Oldřich Lukš: Prometheus Š 36 an unknown Czechoslovakian breathing apparatus. Autor popisuje anabázi objevu tohoto přístroje v depozitáři Centra hasičského hnutí v Přibyslavi a pátrání o jeho vzniku a „životopise“. Uvádí jeho velmi blízkou podobu s dýchacím přístrojem René Commeinhese. Zde Peter přidává své konzultace s dalšími kolegy z Velké Británie a Francie, kteří vedle podobnosti s výše uvedeným modelem RC, též možnost srovnání s přístrojem firmy Mandet. Stále zbývá hodně otázek a tak pátrání dále pokračuje.

 

HDS UK – Historical Diving TIMES, Issue 65 Autumn 2017

Peter Dick: Neustadt 2017 – 10th anniversary

Rozsáhlá reportáž o průběhu 10. jubilejního setkání historiků potápění. Byla zde i skupina členů HDS CZ, která promítla dva krátké filmy o práci HDS CZ a zástupce Společnosti předal F. Rothbrustovi pamětní plaketu k 10. výročí setkání v Neustadtu.

 

HDS UK – Historical Diving TIMES, Issue 66 Winter/Spring 2018

Pavel Gross: Origins of the Deco-Timer, dvoustránková informace doprovázená fotografiemi, kde Pavel vypráví o svých konstrukčních vylepšeních dekompresometrů vyráběných italskou firmou SOS v 80. letech minulého století a to zejména tzv. „liniového dekompresometru“.

Peter Dick: A Weekend in the Czech Republic – the HDS CZ´s meeting at Borena Hora.

Peter v rozsáhlé čtyřstránkové reportáži doprovázené řadou fotografií popisuje podrobně průběh naší akce Retro Diving  2017 včetně zde presentovaných přednášek Oldřicha Lukše a Wieslawa Wachowského. O celé akci se vyjádřil velmi pochvalně a popřál hodně jejích pokračování do budoucna.

 

HDS UK – Historical Diving TIMES, Issue 67 Autumn 2018

Peter Dick: „HDS Czech Republic“ at the Museum – stručná informace s fotografií „tria Lukšů“ při návštěvě Diving Museum a depozitáře v Gosportu, odkud pokračovali navštívit RN Submarine Museum v Alverstoke.

Peter Dick: A Hanseatic Journey – rozsáhlá reportáž o setkání zájemců o historii potápění v Německu 2018, které se tentokrát konalo ve Stralsundu a v Lübecku. V textu jsou uvedeny skupiny zahraničních účastníků včetně Česka, jejíž členové se nacházejí i na společné fotografii všech účastníků tohoto setkání.

 

HDS UK – Historical Diving TIMES, Issue 68 Winter/Spring 2019

HDT Staff: Retro-Diving in the Czech republic – krátká reportáž o naší úspěšné akci na Bořené Hoře v loňském roce, doprovázená fotografiemi Pavla Grosse a Dušana Šurániho. Je zde podrobně popsán průběh celé události, přičemž jsou velmi vysoce hodnoceny aktivity HDS CZ ze země, která nemá moře. Jsou uvedeny přednášky Pavla Grosse o projektu Xenie, Wieslawa Wachowského o experimentech firmy Comex se směsí H2/O2 a Mirka Lukáše o rekonstrukci dosud neznámé varianty PA Saturn. Na fotografiích jsou v záběru Franta Binder, Olda Lukš, Mirek Lukáš a Jarda Klepal.

 

The International Journal of Diving History, Volume 11, April 2019

Pavel Gross, HDS Czech Republic: The Czech Project „Xenie“, 1965-1967. A Personal View – Pavel zde popisuje celou anabázi projektu Xenie, od úvodní myšlenky, přes realizaci 1. pokusu Xenie I až po předčasně ukončený pokus Xenie 2 a v závěru poprvé důsledně shrnuje cíle a zaměření celého projektu, vyhodnocení výsledků obou experimentů a definování jejich využití v budoucích možnostech vědeckého a saturačního potápění.

 

HDS UK – Historical Diving TIMES, Issue 69 Autumn 2019

Poprvé je uvedena HDS CZ v seznamu „Affiliated Organisations“ pod hlavičkou HDS UK.

Staff report: Return to Neustadt 2019 – Reportáž Petera Dicka a Tony Moore o mezinárodním setkání zájemců a historiků potápění v Neustadtu. Hned v úvodu je uváděna účast velké skupiny členů HDS CZ a dále v textu potápění Michala a Jiřího Lukše v soupravě Dräger DM 20 a též společné foto se zástupci HDS DE, HDS Aus-Pac a HDS UK.

 

HDS UK – Historical Diving TIMES, Issue 70, Spring 2020

Peter Dick with thanks to Pavel Gross: September at Borená hora HDSCZ konference weekend – rozsáhlá reportáž Petera Dicka o naší akci Bořená Hora 2019, kde podrobně popisuje celý areál lomu s tamním servisem a všechny aktivity realizované během tohoto víkendu. Uvádí též vzpomínku na 5. výročí úmrtí prvního předsedy HDS CZ Jiřího Trpíka. Uvádí i zahraniční hosty z Polska, Německa, Velké Británie, Švýcarska, Maďarska a Austrálie, včetně fotky Ludvíka Farky. Uvádí přednášky Wieslawa Wachowského o anglických rebrearthers v polské NAVY 1919-39, Jana Beránka o historii čs. plicní automatiky SATURN a výstavce Mirka Lukáše několika prototypů této automatiky. Popisuje přátelskou atmosféru celé akce, uvádí nejmladší účastnici Kateřinu Šachovou, vnučku Dušana Šurániho a zvláště děkuje Jiřímu a Michalovi Lukšovi, kteří mu zajišťovali transfer z letiště na Bořenku a zpět a ještě v neděli společně navštívili nově otevřené Národní museum s výstavou o čs. pilotech sloužících v RAF během 2. světové války.

Peter Dick: Finding Diving History – Peter Dick se při návštěvě Národního musea v Praze seznámil s vystavenou publikace Jana Amose Komenského v latině „Orbis sensualium pictus“ vydanou v roce 1662 v Norimberku. Po návratu domů zjistil, že tato osobnost je známa v evropských dějinách pod jménem Johan Amos Comenii a zjistil, že ve své knize se zmiňuje rovněž o používání „potápěčského zvonu“. Je to další „česká stopa“ v dějinách potápění …

Peter Dick: A Diving Museum in Praha 10 – Peter během návštěvy Prahy též stihnul společně s Jiřím Lukšem navštívit i malé museum potápění Rendy Melichárka. Byl překvapen velkým množstvím exponátů na tak malé ploše a též viděl řadu exponátů čs. výroby jak tovární, tak i amatérské.

Peter Dick with thanks to Peter Jackson and Oldrich Luks: The Czech „Saturn“ regulator – Petera velmi zaujala přednáška Jana Beránka o historii vývoje, vzniku a výroby dvouhadicové plicní automatiky Saturn. Zde ve stručnosti tuto historii popisuje.

 

The International Journal of Diving History, Volume 12, May 2020

Zde je publikován rozsáhlý článek Oldřicha Lukše „Escape Apparatus for Tank Crews of the Czechoslovak People´s Army“ (Záchranné přístroje posádek tanků ČSLA).

 

HDS UK – Historical Diving TIMES, Issue 71, Autumn 2020

HDtimes: Krátké sdělení o realizaci 6. ročníku Retro Diving HDS CZ na Bořené Hoře v září 2020 s tím, že v příštím čísle tohoto časopisu bude publikovaná reportáž o této akci včetně fotografií.


HDS DE

HDS DE – Tauchhistorie, 2/2014

Franz Rothbrust: Der Nachbau einer Transportkiste fuer die Rolleimarin

Rozsáhlý článek včetně spousty ilustrací o stavbě replik transportních skřínek pro pouzdro Rolleimarin, na nichž se zásadním způsobem podílel člen naší HDS CZ Jaroslav Knotek. Jeho podíl je zde uveden ve značném rozsahu, včetně fotografií.

Franz Rothbrust: 7. Internationales Klassik-Tauchertreffen – rozsáhlá reportáž o setkání historiků potápění v Neustadtu, kde je textem i obrazem uvedena účast naší skupiny, dále pak setkání presidentů HDS z Francie, Polska, České republiky (Jiří Trpík) a Německa. V bloku přednášek je uveden Oldřich Lukš s přednáškou o zajímavostech přilbových skafandrů a další potápěčské techniky z českých museí a soukromých sbírek. Dále na řadě fotografií jsou k vidění a v textu uvedení členové naší skupiny.HDS DE – Tauchhistorie, 3/2015

Franz Rothbrust: 8. Internationales Klassik-Tauchertreffen am 21. + 22. Juni 2014 – rozsáhlá reportáž o setkání historiků potápění v Neustadtu, kde je textem i obrazem uvedeno setkání presidentů HDS z Francie, Norska, České republiky (Jirka Lukeš), Polska a Německa. V textu a snímkem je uvedena i účast naší skupiny.

Franz Rothbrust: Zu Besuch in der Goldenen Stadt – informace o návštěvě skupiny členů HDS DE,( kromě nich zde byli i členové HDS Poland a naši členové) v Praze, kde HDS CZ pro ně připravila bohatý program spojený nejen s historií potápění, ale i prohlídkou historického skvostu – Zlaté Prahy. Zde navazovalo i setkání a společné posezení se členy HDS CZ a poté i samostatná prohlídka vybraných částí Prahy. Franz toto setkání hodnotí jako vysoce kvalitní a děkuje zejména Oldřichu Lukšovi a Jaroslavu Knotkovi (sponzor akce) za přípravu a organizaci této akce.HDS DE – Tauchhistorie, 4/2015

Dušan Šuráni: Auf den Spuren des MEDI 713 in der Tschechoslowakischen Republik – autor zde popisuje stručně počátky sportovního potápění v Československu a obšírně popisuje použití potápěčského přístroje MEDI 713, který se stal vlastně prvním dováženým potápěčským dýchacím přístrojem v ČSR a to společně s kyslíkovým dýchacím přístrojem Medi-Nixe. První kurz potápění v NDR s těmito přístroji absolvovali vybraní instruktoři potápění v roce 1958.HDS DE – Tauchhistorie, 6/2016

Lothar Seveke, Dr., Ing., Dušan Šuráni: Saturn – die zweischlauch-Legende aus der CSSR, oba spoluautoři popisují historii vývoje a výroby dvouhadicových PA od domadělů z upravených PA KP-14, KP 18 přes AV-1 a AV-2, PL 40/401 až po PA světové kvality SATURN, jak v „mokré“, tak i „suché“ variantě.

Franz Rothbrust: Internationales Klassik-Tauchertreffen 11. & 12. Juni 2016, autor zde popisuje další setkání historiků potápění v Neustadtu a jeho celkový a opětovně úspěšný průběh, zmiňuje se o tradičních účatnících z ČR v čele s předsedou HDS CZ Oldřichem Lukšem a její prezentaci na fotografii. V přehledu přednášek uvádí i přednášku Oldřicha Lukše o neznámém čs. dýchacím přístroji z 30. let minulého století.

Lothar Seveke, Dr.: 2. Treffen „In memoriam Jirí Trpik“ der HDS CZ, Lothar popisuje setkání zájemců o historii potápění na Bořené Hoře, ČR, program se řadou fotografií a děkuje za pozvání a účast na zajímavé akci.HDS DE – Tauchhistorie, 7/2017

Lothar Seveke, Dr.: Die besondere Seite im Netz: www.vsc-ds.cz, Dušan Šuráni – Dr. Seveke zde informuje o velmi kvalitních stránkách Dušana Šurániho, zejména z hlediska kvalitních fotografií kompletních i rozložených plicních automatik a dalších předmětů z historie potápění. Uvádí možnost překladu z ČJ do DJ za pomoci Google-překladače.

TH: Celostránková upoutávka s ponorkou GEO na vyprávění Pavla Grosse v některém z příštích čísel TH.HDS DE – Tauchhistorie, 10/2018

Dušan Šuráni: Retro Diving 2018 in der Tschechischen Republik – Dušanem velmi pěkně zpracovaná dvoustránková reportáž doplněná fotografiemi popisující naši největší každoroční akci setkání zájemců o historii potápění na lomu Bořená Hora na Sedlčansku. Setkání proběhlo již počtvrté a opět s velmi bohatým programem, který positivně zhodnotili i zahraniční účastníci.


HDS Denmark

Dykkehistorisk tidsskrift Nr. 54 – 19. årgang 2015

9th Annual International Historical Diver´s Meeting – stručná informace o této akci v Neustadtu, kde je v přehledu účastníků z různých států uvedena i skupina členů HDS CZ z České republiky.

 

Dykkehistorisk tidsskrift Nr. 58 – 20. årgang 2016

Sven Erik Jørgensen: Internationales Klassik – Tauchertreffen Neustadt an der Weinstrasse 2016 – reportáž z tohoto setkání doprovázená fotografiemi. V přehledu účastníků jsou uvedeni i zástupci České republiky a mezi přednášejícími je uveden Oldřich Lukš se svou prezentací „Neznámý čs. dýchací přístroj z 30. let minulého století“.

 

Dykkehistorisk tidsskrift Nr. 66 – 23. årgang 2019

Sven Erik Jørgensen: HDS Tjekkiet 10 år, stručná informace o 10letém jubileu naší HDS CZ a vyobrazení obou stran stříbrné jubilejní medaile č. 063, která byla předána Svenovi v loňském roce ve Stralsundu při mezinárodním setkání historiků potápění.


HDS Norge

Norsk Dykkehistorisk Tidsskrift Nr. 3-desember 2017 / 1. Årgang

Bjørn W. Kahrs: Neustadt 2017 – autor zde popisuje průběh mezinárodního setkání zájemců a historiků potápění v německém Neustadtu, které jako vždy perfektně zorganizoval Franz Rothbrust. Jsou zde uvedeny prezentace zástupců jednotlivých zemí a je uveden i Oldřich Lukš s filmem „Retro diving at Bořená hora 2015“ s d doprovodným komentářem. Autor uvádí, že počtem 12 účastníků patřila česká skupina mezi největší z těch zahraničních. je připojena i řada fotografií, kde na poslední z nich je záběr ze společného večerního posezení v restauraci „Haus am see“, kde jsou vidět členové české skuzpiny HDS CZ spolu s Franzem Rothbrustem.


Stav k 25.1.2021

Společnost pro historii potápění ČR, z.s. / The Historical Diving Society Czech Republic
Address: Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, Praha 10, ZIP Code: 111 01, Czech Republic
Mobile: +420 734 119 442, E-mail: info@hdsczech.cz, www: www.hdsczech.cz

Created by © 2009 / 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign