Výstava potápěčských přileb 25.11.2017 Neratovice - 8 (19)

o jeden zpět

Jaroslav Knotek oboznamuje prizerajúcich sa s históriou nasadenia potápačských ťažkých prilieb u nás aj v zahraničí. ©  2017 Miroslav Zverka, HDS CZ

Jaroslav Knotek oboznamuje prizerajúcich sa s históriou nasadenia potápačských ťažkých prilieb u nás aj v zahraničí.


© 2017 Miroslav Zverka, HDS CZ
www.hdsczech.cz