Výstava z činnosti Jana Kociana „POTÁPĚNÍ – můj osud“ - 2 (19)

o jeden zpět

Na ľavo vidieť obal na kameru a osvetľovací blesk slúžiaci k výskumu oceánov, za nimi sú vo výstavnej skrini obaly do plytších hĺbok.

Na ľavo vidieť obal na kameru a osvetľovací blesk slúžiaci k výskumu oceánov, za nimi sú vo výstavnej skrini obaly do plytších hĺbok.


www.hdsczech.cz