Neustadt 2016 - 15 (19)

o jeden zpět

Pravnučka zakladatele f. Draeger se sběratelem Davidem Dekkerem z Holandska u přilby Bubi Kopf. © 2016 Jaroslav Klepal, HDS CZ

Pravnučka zakladatele f. Draeger se sběratelem Davidem Dekkerem z Holandska u přilby Bubi Kopf.


© 2016 Jaroslav Klepal, HDS CZ
www.hdsczech.cz