Výstava z činnosti Jana Kociana „POTÁPĚNÍ – můj osud“ - 14 (19)

o jeden zpět

Deti sú všade krásne aj na Maršalových ostrovoch, exponát – skúter japonskej firmy Apollo, vpravo kresby jedného z projektov.

Deti sú všade krásne aj na Maršalových ostrovoch, exponát – skúter japonskej firmy Apollo, vpravo kresby jedného z projektov.


www.hdsczech.cz