Výstava z činnosti Jana Kociana „POTÁPĚNÍ – můj osud“ - 15 (19)

o jeden zpět

Prvé skvosty automatík, s ktorými sa potápalo na území ČSSR. Napravo na paneli – emigrácia Jana Kociana.

Prvé skvosty automatík, s ktorými sa potápalo na území ČSSR. Napravo na paneli – emigrácia Jana Kociana.


www.hdsczech.cz