Login


Setkání historiků potápění v Praze 3.–6.10. 2014

Setkání historiků potápění v Praze 2014

První víkend měsíce října 2014 v Praze se stal termínem setkání členů Společností historie potápění Německa a České republiky (HDS DE a HDS CZ), k nimž se ještě přidali Karina Kowalska a Wieslaw Wachowski z polské HDS a Franjo Zeljak z Chorvatska.


O první možnosti takového setkání se začalo mluvit již v roce 2013, kdy se Franz Rothbrust, president HDS DE obrátil na jednatele HDS CZ Oldřicha Lukše s dotazem, zda by bylo možné uskutečnit nějaké přátelské setkání členů našich Společností v Praze, neboť většina členů HDS DE ještě nikdy neviděla Prahu, která je považována za jedno z nejkrásnějších měst Evropy. Při takové příležitosti by byli potěšeni, zda by bylo možné vidět i zajímavosti z historie potápění v České republice.

 

Po pozitivním vyjádření Vedení HDS CZ začal Oldřich Lukš jakožto koordinátor přípravy takové akce, sestavovat s pomocí dalších členů HDS CZ potenciální program celého setkání.

Nakonec byl celý program rozvržen od pátku 3. 10. do pondělka 6.10.2014. Mezitím byl s Franzem upřesněn počet účastníků ze strany HDS DE, dále se ozvali i účastníci z Polska a z Chorvatska, rezervováno pro ně ubytování a objednány vstupenky pro jednotlivé fáze celého programu. Stejně tak byli osloveni členové HDS CZ o možnosti jejich účasti na této akci a byla sestavena početná skupina členů naší Společnosti, kteří se dle svých možností průběžně účastnili jednotlivých částí programu.

 

Loď Calypso © 2014 Dušan Šuráni, HDS CZ V pátek tedy celá akce začala příjezdem hostů z Německa a Polska do Prahy, následovalo jejich ubytování a poté se celá skupina za doprovodu Oldřicha Lukše (který se jim věnoval po celou dobu pobytu v Praze) přesunula k Čechovu mostu na přístaviště lodi „Calypso“, kde proběhla zahajovací část programu návštěvy. Zde již byli i čeští partneři a všichni se nalodili na přistavený parník a začala večerní plavba po Vltavě. V úvodu plavby byli všichni účastníci setkání přivítáni kapitánem lodi a zástupcem naší HDS CZ a rovněž Jardou Knotkem, majitelem potápěčské firmy Profi Brno, který tuto plavbu sponzoroval. Poté jsme společně vyrazili na plavbu večerní Prahou, jež byla komentována informacemi, co bylo možné na březích Vltavy vidět. I pro řadu českých účastníků byl takový výhled prvním a osvětlené památky Prahy vypadaly skutečně velkolepě. Během plavby se vbrzku rozvinuly debaty mezi všemi účastníky plavby, což výrazným způsobem přispělo k rozvoji osobních kontaktů a vzájemné spolupráce. Karina Kowalska s představiteli jednotlivých HDS diskutovala možnosti vzniku potápěčských museí a hovořila o projektu stavby funkční repliky potápěčského skafandru Karl Heinricha Klingerta a který bude v praxi předveden na jedné z kací, jež budou uskutečněny v roce 2016 ve Vratislavi, jež bude v tom roce městem evropské kultury. K. H. Klingert byl rodákem z města Breslau (nyní Wroclaw a pro nás Vratislav) a svůj „potápěčský stroj“ (Tauchermaschine) prezentoval roku 1797 ve svém spise, kde popsal celou konstrukci. Na palubě lodi byl připraven bohatý raut, který přispěl k pohodě účastníků i po stránce kulinářské. Velmi rychle se na palubě „Calypso“ vytvořila velmi přátelská atmosféra a čas běžel jako voda v řece kolem nás. Hodinu před půlnocí jsme byli zpátky v přístavišti a spokojeně se odebrali k noclehu. Zejména němečtí přátelé měli ten den velmi dlouhý, protože brzo ráno vyjížděli k cestě do Prahy.


NTM Praha © 2014 Dušan Šuráni, HDS CZV sobotu ráno se všichni účastníci setkání sešli v Národním technickém museu, kde pro nás byla nejvíce zajímavá výstava o rakousko-uherském válečném námořnictvu, jež se konala u příležitosti počátku 1. světové války a pro nás také s ohledem na skutečnost, že v tomto námořnictvu sloužil velký počet Čechů a Slováků. Velká zajímavost čekala na naši skupinu v dopravní hale, kde na třetí galerii je vystaven kompletní potápěčský skafandr německé firmy Franz Clouth z roku 1894, vyrobený podle francouzské licence konstruktérů Denayrouzeho a Rouquayrola. Jde o unikátní exponát, neboť v takovém kompletu jsou ve světě známy pouze čtyři exempláře. Pozornost našich hostů však zaujaly i ostatní expozice a po třech hodinách z musea odcházeli plni spoustou zážitků a rovněž jejich kamery i fotoaparáty si přišly na své.

 

Prezentace exponátů ze sbírek členů HDS CZ © 2014 Dušan Šuráni, HDS CZ Odsud jsme se přesunuli do restaurace „U malého Berlína“, jež byla celá rezervována pro naše setkání. Zde byla pro naše hosty připravena prezentace exponátů ze sbírek členů HDS CZ Mirka Lukáše, Jardy Knotka, Honzy Matouška, Leška Smelíka, Honzy Lišku a Oldy Lukše. Již před obědem se hosté s velkým zájmem „vrhli“ na vystavené exponáty a opětovně začaly pracovat kamery i fotoaparáty. Samozřejmě se rozeběhly diskuse k jednotlivým „kouskům“. Největší pozornost přitahovaly zejména tzv. „domaděly“, ať již plicních automatik, nebo vodotěsných pouzder na kamery a fotoaparáty, tak také potápěčské přilby a kompletní sbírku fotoaparátů zn. Nikonos. Během tohoto odpoledne jsme pro hosty připravili projekce prezentace potápěčských sbírek v depozitáři NTM Praha a promítání krátkých filmů. Techniku a projekci zajišťovali Mirek a Štěpán Netrefovi. Rovněž zde byl dostatečný prostor pro vzájemné diskuse a debaty přítomných účastníků. Vše korunoval velmi chutný oběd a večeře a ani pivko na tom špatně nebylo. Ve večerních hodinách se pak všichni spokojeně rozcházeli z příjemně prožitého dne a někteří ještě vyrazili podívat se na život večerní Prahy.


Na neděli byla připravena exkurze s průvodcem po historických částech Prahy a to včetně denního pohledu na pražské čtvrti z paluby parníku. Odpoledne po ukončení historické exkurze jsme se s našimi přáteli rozloučili a další program byl již samostatný. Část hostů vyrazila na cestu domů, další pokračovali v prohlídce těch částí Prahy, které je mimořádně zaujaly a vše končilo v pondělí dopoledne „shoppingem“ v pražských obchodech.

Jak zahraniční hosté, tak i členové naší HDS CZ hodnotili celé setkání velmi pozitivně. Franz hovořil o „vysoce postavené laťce“, která se teď bude v Neustadtu těžko překonávat a řada našich  členů hovořila o nejlepší akci tohoto roku. Můžeme tedy říci, že renomé HDS CZ je dále na vysoké úrovni a víme, jak postupovat, jestliže  v budoucnu budeme chtít připravit další podobnou akci. Závěrem nezbývá než poděkovat všem členům HDS CZ, kteří se na úspěchu celé akce osobně podíleli.

Za HDS CZ napsal: Oldřich Lukš
Foto: © 2014 Dušan Šuráni, HDS CZ

 

© 2014 Dušan Šuráni, HDS CZ © 2014 Dušan Šuráni, HDS CZ © 2014 Dušan Šuráni, HDS CZ © 2014 Dušan Šuráni, HDS CZ © 2014 Dušan Šuráni, HDS CZ © 2014 Dušan Šuráni, HDS CZ © 2014 Dušan Šuráni, HDS CZ © 2014 Dušan Šuráni, HDS CZ © 2014 Dušan Šuráni, HDS CZ © 2014 Dušan Šuráni, HDS CZ © 2014 Dušan Šuráni, HDS CZ © 2014 Dušan Šuráni, HDS CZ © 2014 Dušan Šuráni, HDS CZ © 2014 Dušan Šuráni, HDS CZ © 2014 Dušan Šuráni, HDS CZ © 2014 Dušan Šuráni, HDS CZ © 2014 Dušan Šuráni, HDS CZ © 2014 Dušan Šuráni, HDS CZ © 2014 Dušan Šuráni, HDS CZ

Zpět na hlavní výpis

Společnost pro historii potápění ČR, z.s. / The Historical Diving Society Czech Republic
Address: Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, Praha 10, ZIP Code: 111 01, Czech Republic
Mobile: +420 734 119 442, E-mail: info@hdsczech.cz, www: www.hdsczech.cz

Created by © 2009/2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign