Login


Valná hromada HDS CZ 22.10. 2011, Pardubice

23.10. 2011
Zasadanie Valná hromada Pardubice 22.10.2011Jesenná Valná hromada spoločnosti HDS CZ sa konala v sobotu 22.10.2011 v meste preslávenom okrem iného výrobou perníkov – v Pardubiciach. Účastníkov zasadania hosťoval miestny potápačský klub – Klub Potápěčů Pardubice, ktorý má už za sebou oslavu 50-tich rokov úspešnej činnosti. Valnej hromady sa zúčastnilo 25 členov. Začiatok patril spomienke zosnulým v poslednom období (Maťák Jindřich, Daněk Jan a Schifauer Richard), prítomní si ich uctili chvíľou ticha. Nasledovalo odovzdanie ďakovných diplomov pamätníkom. Vyčerpávajúcou správou z činností spoločnosti HDS CZ za 3-ročné obdobie členom spätne priblížil Jiří Trpík. Správu o hospodárení spoločnosti pripravil Jaroslav Klepal a správu Revíznej komisie František Binder.

Keďže ubehlo úspešné trojročné obdobie vedenia spoločnosti HDS, podľa stanov nasledovali voľby do orgánov združenia. Do Výkonného výboru boli v uznesení zvolení: Jiří Trpík (predseda), Miroslav Zverka (1. podpredseda), Milan Vojta (2. podpredseda), Oldřich Lukš (jednateľ), Jaroslav Klepal (hospodár). Do Revíznej komisie boli uznesením zvolení členovia: František Binder, Radovan Šourek, Radoslav Skramoušský.  

Doterajší 1. místopředseda Josef Dvořáček, poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na zbieraní a zhromažďovaní informácii k histórii potápania na území ČR a SR. Verí, že sa mu čoskoro podarí dokončiť túto obsiahlu prácu v podobe vydania publikácie.

V pláne činností HDS CZ pre rok 2012 boli odsúhlasené nasledovné aktivity:
– Diving Expo Praha 2.–5.3.2012,
– 1. Valná hromada v Prahe bude 7.4.2012 (venovaná projektu Xenie vrátane dokumentácie a súbežne prebiehajúcej archeológii v časoch projektu),
– Paf Tachov, 3.–4. mesiac,
– Neustadt a návšteva múzea v Sinsheimu, 2. polovička apríla (května),
– Karlove Vary – Thermal, MS ČR v plutvovom plávaní 2.–3.6.2012,
– Retro diving na Barbore – júl (červenec),
– návšteva Retronurki v Poľsku spojená s potápaním, 8. mesiac,
– Piran Slovinsko, návšteva múzea spojená s potápaním, 10.–11. mesiac,
– 2. Valná hromada Česká Lípa – 11. mesiac,
– priebežne počas roku pracovné brigády v archíve spoločnosti v Českej Lípe.

Uznesením boli prijaté zmeny v stanovách o uznášania schopnosti členov na Valnej hromade, ako aj doplnenie odstavca, ktorý zabezpečuje, že v prípade zániku spoločnosti sa zbierka historických predmetov nedostane do rúk nepovolaným osobám, ani mimo územia ČR.

V diskusii navrhli členovia témy k ďalším spoločným stretnutiam: ako napr. história Aquacentra.

Spoločnosť pre históriu potápania (HDS CZ) ďakuje miestnemu klubu potápačov Pardubice ich priateľskému privítaniu ako aj poskytnutým priestorom pre stretnutie členov HDS CZ.

Klub Potápěčů Pardubice sa venuje orientačnému plávaniu, plávaniu s plutvami, lovu rýb na nádych, prevádzkuje Výcvikové středisko Trhová Kamenice . Klub dlhé roky vedie predseda Karel Hons.

Napísal Miroslav Zverka 22.10.2011

Zpět na hlavní výpis

Společnost pro historii potápění ČR, z.s. / The Historical Diving Society Czech Republic
Address: Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, Praha 10, ZIP Code: 111 01, Czech Republic
Mobile: +420 734 119 442, E-mail: info@hdsczech.cz, www: www.hdsczech.cz

Created by © 2009/2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign