Login


Valná hromada HDS CZ – Praha Meteor 03.11. 2018

20.09. 2018

Valná hromada Společnosti pro historii potápění HDS CZ
se koná dne 03.11.2018 od 9.00 do cca 16.00 hod
v prostorách restaurace – Meteor, Praha 8 – Libeň.


Program zasedání:

09.00–10.15 – příchod a snídaně (párek s hořčicí, 1x káva nebo pití; hradí HDS CZ), organizační záležitosti, placení členských příspěvků apod.
10.15 hod – začátek VH; řízením jednání pověřen 1. místopředseda HDS CZ

    1. Uvítání členů a hostů, kontrola usnášeníschopnosti, volba zapisovatele jednání VH (M. Zverka).
    2. Zpráva o činnosti HDS CZ za uplynulé období (O. Lukš)
    3. Zpráva o hospodaření HDS CZ, stav členské základny a placení členských příspěvků (J. Klepal).
    4. Zpráva Kontrolní komise (F. Binder).
    5. Předání pamětních listů členům HDS CZ k životním jubileím (O. Lukš a místopředsedové).
    6. Rámcový plán činnosti HDS CZ na rok 2019, včetně dat konání (O. Lukš).


Oběd se odehraje v restauraci od 13:00 do 13:30 hod s jednotným jídlem – řízek, bramborový  salát, 1x pití (hradí HDS CZ).

13.30 hod – pokračování VH
     7.  Diskuse, náměty a připomínky k činnosti HDS CZ a plánu činnosti na rok 2019.
     8.  Promítání polodokumentárního filmu „NEPTUN“ a beseda s hostem a přímým
    účastníkem této akce p. Zdeňkem Voňkou.  
     9.  V případě časové reservy promítnutí krátkého filmu se vztahem k historii potápění.
   10.  Usnesení a závěr VH.

Žádáme všechny členy HDS CZ, aby svoji účast/neúčast na tomto jednání oznámili hospodáři HDS CZ Jaroslavu Klepalovi nejpozději do 28. 10. 2018. Dle účasti bude objednáno výše uvedené občerstvení.
Adresa konání VH: v prostorách restaurace – Meteor, Praha 8 – Libeň

Informace o restauraci Meteor: http://new.fkmeteorpraha.cz/?page_id=119

Srdečně všechny zdravíme a těšíme se na setkání s Vámi!

V Praze dne: 10. 10. 2018


Oldřich Lukš – předseda HDS CZ
Miroslav Zverka – 1. místopředseda HDS CZ

Zpět na hlavní výpis

Společnost pro historii potápění ČR, z.s. / The Historical Diving Society Czech Republic
Address: Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, Praha 10, ZIP Code: 111 01, Czech Republic
Mobile: +420 734 119 442, E-mail: info@hdsczech.cz, www: www.hdsczech.cz

Created by © 2009/2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign