Login


Zraz speleopotápačov 2016 – V. ročník

03.10. 2016
Zraz speleopotápačov 2016 – V. ročníkSpeleoklub Tisovec

na počesť potápačov, ktorí pomáhajú objavovať a skúmať zatopené jaskynné systémy na Slovensku a v zahraničí,
organizuje v dňoch 14. – 16. októbra 2016
ZRAZ SPELEOPOTÁPAČOV – V. ročník
v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Tisovci.

Podujatie je určené nie len pre speleopotápačov, ale aj pre širokú verejnosť – srdečne pozývame !
T e š í m e   s a   n a  V a š u   ú č a s ť !

Za Speleoklub Tisovec Ing. Dušan Hutka, organizátor


Program:
14. 10. 2016 - piatok:
– Príchod účastníkov, prezentácia, ubytovanie, uvítacie posedenie.
15. 10. 2016 - sobota:
– 9.00: Stretnutie účastníkov - spoločenská sála v MsKS v Tisovci
– 10.00 – 14.00: Exkurzie do vybratých jaskyniarskych a potápačských lokalít Muránskej
planiny.
– 15.00: Slávnostné otvorenie: V. ZRAZ SPELEOPOTÁPAČOV v MsKS v Tisovci.
Otvorenie výstavy v hudobnom salóniku MsKS.
– 15.30 – 18.00: Premietanie odborných filmov, prednášky, diskusia.
– 18.00 – 24.00: Zábava – hrá hudobná skupina Klasik, voľný program.
16.10. 2016 - nedeľa:
– 9.00: Prehliadka Bobačky a Novej Michňovej, najväčších jaskýň Muránskej planiny.
– 14.00: Ukončenie V. ZRAZU SPELEOPOTÁPAČOV, odchod účastníkov.

Sprievodné akcie v MsKS:
– Predaj jaskyniarskych pomôcok , vybavenia, literatúry a suvenírov.
– Výstava máp a dokumentov.
– Výstava jaskyniarskych fotografií.
– Varenie jaskyniarskeho guľáša.
– Občerstvenie zabezpečuje aj Únia žien Slovenska ZO Tisovec.

Účasť a požiadavky na ubytovanie je potrebné potvrdiť elektronicky na adrese:
hutkatisovec@gmail.com Tel. kontakt: mobil + 421 908 914 017
Pre registrovaných účastníkov je zabezpečený guľáš z diviny, pivo a ďalšie občerstvenie.

Poznámka:
Jaskyniarska skupina disponuje len s neúplným zoznamom adries potápačov. V prípade známosti a kontaktu s ostatnými potápačmi, ktorí sa podieľali na objavoch v zatopených jaskyniach Muránskej planiny, informujte ich, prosím, o plánovanom podujatí.
Privítame Vaše ukážky dokumentov, záznamov a fotografií z potápania v jaskyniach, zároveň, na podujatí je možná aj prezentácia vlastných DVD filmov s potápačskou témou. V prípade záujmu prezentovať vlastný príspevok, odbornú prednášku v programe, informujte nás o jej téme v dostatočnom predstihu.

Zpět na hlavní výpis

Společnost pro historii potápění ČR, z.s. / The Historical Diving Society Czech Republic
Address: Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, Praha 10, ZIP Code: 111 01, Czech Republic
Mobile: +420 734 119 442, E-mail: info@hdsczech.cz, www: www.hdsczech.cz

Created by © 2009/2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign