Login


Zraz speleopotápačov Tisovec 10.–12.10.2014

15.12. 2014
Zraz spelopotápačov v Tisovci
Dostali sme od našich priateľov spelopotápačov, pozvanie na 3. ročník Zrazu spelopotápačov v Tisovci, ktorý sa uskutočnil v dňoch 10.–12.10.2014.


Speleoklub Tisovec na počesť potápačov, ktorí pomáhali skúmať a objavovať zatopené jaskyne Muránskej planiny, organizuje v dňoch 10. – 12. októbra 2014 Zraz speleopotápačov – III. ročník v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Tisovci.

Program:
10. 10. 2014 – piatok:
Príchod účastníkov, prezentácia, ubytovanie, uvítacie posedenie.

11. 10. 2014 – sobota:
• 9.00: Stretnutie účastníkov - spoločenská sála v MsKS v Tisovci
Exkurzie do vybratých jaskyniarskych a potápačských lokalít Muránskej planiny.
• 14.00 – 15.00: Slávnostné otvorenie- III. Zraz speleopotápačov v MsKS v Tisovci.
Program informačného workshopu od 15.00:
Klaster cestovného ruchu Huculská magistrála – projekt na podporu cestovného ruchu.
Vznik potápačskej skupiny Aquaspel Košice a objav jaskyne Teplica – Prof. Tibor Sasvári.
Prieskum a objavy v Jazernej jaskyni – Peter Kubička.
Stavba železničnej trate a prieskum zatopenej časti tunela Dielik – Dušan Hutka.
Jaskyniarska činnosť ako integrálna súčasť environmentálnych aktivít v rozvoji cestovného ruchu Muránskej planiny – Lukáš Vlček.
Vývoj a použitie podvodných fotoboxov a fotoaparátov – Peter Ferdinandy.

Udelenie ceny primátora mesta Tisovec pre potápača Prof. Tibora Sasváriho
Otvorenie výstavy v hudobnom salóniku MsKS.
Premietanie odborných filmov, prednášky, diskusia.
• 18.00 – 24.00: Zábava - hudobná skupina Bluetrend z Rimavskej Soboty.

12.10. 2014 – nedeľa:
• 9.00: Prehliadka Bobačky a Novej Michňovej, najväčších jaskýň Muránskej planiny.
• 14.00: Ukončenie III. Zrazu speleopotápačov, odchod účastníkov.


Sprievodné akcie v MsKS:
• Výstava podvodných fotoboxov a fotoaparátov, používaných aj pri prieskume zatopených častí jaskýň, od potápača a zberateľa Petra Ferdinandyho.
• Predaj jaskyniarskych pomôcok , vybavenia, literatúry a suvenírov.
• Výstava fotografií a dokumentov venovaná 40. výročiu objavenia jaskyne Teplica a spomienke na zosnulých členov B. Poláka, M. Nešveru, M. Hinduliaka a Š. Dianišku.
• Varenie jaskyniarskeho guľáša.
• Počas stretnutia - k dispozícii bufet s občerstvením.

Účasť a požiadavky na ubytovanie je potrebné potvrdiť elektronicky na adrese:
hutkatisovec@gmail.com Tel. kontakt: mobil + 421 908 914 017
Pre registrovaných účastníkov - zabezpečený guľáš z diviny, pivo a ďalšie občerstvenie.

Poznámka:
Jaskyniarska skupina disponuje len s neúplným zoznamom adries potápačov. V prípade známosti a kontaktu s ostatnými potápačmi, ktorí sa podieľali na objavoch v zatopených jaskyniach Muránskej planiny, informujte ich, prosím, o plánovanom podujatí.
Privítame Vaše ukážky dokumentov, záznamov a fotografií z potápania v jaskyniach, zároveň, na podujatí je možná aj prezentácia vlastných DVD filmov s potápačskou témou. V prípade záujmu prezentovať vlastný príspevok, odbornú prednášku v programe, informujte nás o jej téme v dostatočnom predstihu.

Doplnok k pozvánke:
• Od 15.00: Program, zábava
• určené aj pre širokú verejnosť - srdečne pozývame !

T e š í m e   s a   n a   V a š u   ú č a s ť !

Za Speleoklub Tisovec Ing. Dušan Hutka, organizátorHistória:


– II. ročník – Zraz speleopotápačov 2013 v Tisovci

Speleoklub Tisovec na počesť potápačov, ktorí pomáhali skúmať a objavovať zatopené jaskyne Muránskej planiny organizoval v dňoch 11. - 13. októbra 2013 Zraz speleopotápačov – II. ročník v Tisovci.

Súčasť programu tvorila aj výstava fotografií, máp a historickej potápačskej výstroje, ktorú poskytol potápač a zberateľ Peter Ferdinandy z Revúcej. Pre speleopotápačov sa organizovali exkurzie do jaskýň, ktoré boli v minulosti objavené, práve, vďaka nim. Po absolvovaní exkurzií čakalo na zúčastnených v Mestskom kultúrnom stredisku pohostenie s chutným guľášom a pivom. V popoludňajších hodinách boli pre pozvaných, ako aj pre širokú verejnosť, premietané filmy. Filmy, odborné prednášky a jednotlivé prezentácie sa zamerali najmä na problémy objavovania a prekonávania zatopených priestorov v jaskyniach. V rámci programu sa prezentovala kniha Ing. Jozefa Jana Dvořáčka: „Historie potápění v Českých zemích a na Slovensku," kde autor na takmer 700 stranách chronologicky popisuje históriu potápania. V premietaní a prednáškach sa pokračovalo do neskorých večerných hodín.

Druhý ročník Zrazu speleopotápačov bol ukončený v nedeľu, v popoludňajších hodinách, exkurziou v najväčšej jaskyni Muránskej planiny Bobačky.
Ing. Dušan Hutka
Zdroj: www.sss.sk


– I. ročník – Zraz speleopotápačov 2012 v Tisovci
Potápanie v železničnom tuneli – KUBI


Pozvánka na Zraz speleopoápačov v Tisovci, 2014 © 2014 Speleoklub Tisovec Pozvánka na Zraz speleopoápačov v Tisovci, 2014 © 2014 Speleoklub Tisovec Pozvánka na Zraz speleopoápačov v Tisovci, 2014 © 2014 Speleoklub Tisovec Pozvánka na Zraz speleopoápačov v Tisovci II. ročník © 2013 Speleoklub Tisovec Pozvánka na II. ročník Zrazu speleopoápačov v Tisovci, 2013 © 2013 Speleoklub Tisovec, Dušan Hutka Potápači v roku 1966  vľavo Peter Schír, vpravo Zbyhnev Nišponský – k Zrazu speleopoápačov v Tisovci II. ročník, 2013 © 2013 Speleoklub Tisovec, www.speleoklubtisovec.sk Účastníci zrazu II. ročníka speleopotápačov v Tisovci 11.–13.10. 2013© 2013 Speleoklub Tisovec, www.speleoklubtisovec.sk Výstava historických dokumentov počas II. ročníka zrazu Speleopotápačov.© 2013 Speleoklub Tisovec, www.speleoklubtisovec.sk

Zpět na hlavní výpis

Společnost pro historii potápění ČR, z.s. / The Historical Diving Society Czech Republic
Address: Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, Praha 10, ZIP Code: 111 01, Czech Republic
Mobile: +420 734 119 442, E-mail: info@hdsczech.cz, www: www.hdsczech.cz

Created by © 2009/2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign