Login


Přepravní box Hanse Hasseho (od Franze Rothbrusta)

12.12. 2014
Přepravní nový dřevěný box s fotoaparátem Rolleimarin a nářadím.<br />© 2014 Franz Rothbrust, HDS DE

Přepravní nový dřevěný box s fotoaparátem Rolleimarin a nářadím.
© 2014 Franz Rothbrust, HDS DE

Cesta z Německa do Austrálie v roce 1952 byla dlouhá a svízelná - přes půl zeměkoule - zvláště pro drahý a citlivý fotoaparát s podvodním pouzdrem. Následně, v prosinci 1952, když se Hans Hass potápěl na Velkém bariérovém (korálovém) útesu a potřeboval, aby mu poslali fotoaparát, bylo nutné mít velmi speciální přepravní box. A tu přesně vyrobila firma Franke & Heidecke, když posílali Hassovi svůj první prototyp pouzdra podvodního fotoaparátu, aby jej mohl vyzkoušet a učinit nějaká doporučení.Článek je převzat a přeložen z oficiální publikace Historické potápěčské společnosti Austrálie Pacifik (HDS Aus-Pac, www.classicdiver.org), Klasický potápěč v orig. "Classic Diver", č. 69, podzim 2014.

Poprvé jsem uviděl fotografii tohoto boxu, když jsem pracoval na svém článku „Systém Hans Hass - Vývoj Rolleimarinu“ pro Mezinárodní časopis potápěčské historie. Fotografie byla nalepena v prvním návodu k použití pro ROLLEImarin od Richarda Weisse, projektanta, inženýra a vedoucího vývoje ve firmě Franke & Heidecke (Rollei). Malá vybledlá černobílá fotografie s nějakými čarami perem a seznamem kapitol bylo vše, co bylo k dispozici o konstrukčním řešení a obsahu tohoto boxu - nic víc. Jen málo detailů bylo jasně zřetelných na této 60 let staré fotografii. Ale podle mého prvního zhlédnutí jsem poznal, že bych rád tento box měl co možná nejoriginálnější a se všemi prvky. Andrés Clarós, sběratel podvodních fotoaparátů ze Španělska, a John Wild, sběratel Rolleiů z Anglie, také projevili zájem o tento projekt. Společně jsme se rozhodli box rekonstruovat.

Aby se „box na zabalení“ (jak se v seznamu kapitol nazývá) dala znovu vytvořit co možná nejvíce podobný originálnímu řešení, potřebovali jsme podrobnější informace. K tomuto účelu byla malá fotografie naskenována do velmi vysokého rozlišení, jemné detaily po létech vybledly nebo se úplně ztratily. Rozlišení čoček fotoaparátu a kvalita obrázku, dostupné z černobílého filmu, byly v té době velmi vysoké. Rollei odborně vyvolal fotografii a jakoby zázrakem vyšlo na světlo během digitálního zpracovánítolik důležitých detailů.

Zřetelnější obrázek odhalil, že to nebyl jednoduchý, obyčejnýbox na zabalení, ale pečlivě řemeslně vyrobenýúložný box s přihrádkami pro příslušenství a náhradní díly, jakož i pomůcky (potřeby) a nářadí potřebné k údržbě podvodního pouzdra.

Dopis od Hanse Hasseho psaný firmě Franke&Heidecke, ve kterém potvrzuje bezpečné dovezení fotoaparátu. © 2014 Franz Rothbrust, HDS DE
Dopis od Hanse Hasseho psaný firmě Franke & Heidecke, ve kterém potvrzuje bezpečné dovezení fotoaparátu. Stojí v něm: Vážení pánové, mezitím sem Váš velkolepý fotoaparát bezpečně dorazil a budeme potěšeni, až jej prakticky vyzkoušíme. Obzvláště se mi líbí prozíravost vložit toto zařízení do dřevěného pouzdra a vážím si ohleduplné péče, kterou jste do toho vložili, a oceňuji ji. Zatím Vám velice moc děkuji a za deset dnů se Vám ohlásím s výsledkem. Mám pocit, že to bude vynikající fotoaparát pro podvodní fotografování. Mnohokrát děkuji.


Rozměry

Andrés Clarós mně zaslal prototyp PR230 do Neustadtu za účelem údržby, a tak jsem jej mohl přesně změřit, abych mohl rozhodnout o rozměrech boxu. Ale snadněji se to řekne, než udělá. Levá strana fotografie s podvodním pouzdrem byla značně zkreslena v perspektivě. Proto bylo nemožné určit přesné rozměry. Sice pro některé detaily toho bylo možno dosáhnout, ale součet rozměrů nedával smysl a nemohl být korelován, a tudíž byly rozměry nespolehlivé. Navíc korekce perspektivy na mém počítači nepřinesla žádné lepší výsledky, ve skutečnosti byly ještě horší.

Pravá strana (strana víka) obrázku byla méně zkreslená. Cklíč (srpový) přesně zapadá do čelní kruhové matice podvodního pouzdra. Tento rozměr byl znám. Po nasazení na kruhovou matici bylo možné pro tuto stránku vypočítat měřítko. Rozměry určené z tohoto postupu se nyní shodovaly. Levá strana boxu (bedýnky) s fotoaparátem musela mít stejnou celkovou velikost.

Z rozměrů podvodního pouzdra mohla být s jistotou zjištěna výška boxu. Tak byly nyní z poloviny stanoveny vnější rozměry boxu.


Více hádanek

Záhadné byly stále přihrádky či kapsy na náhradní díly. Existovala jen krátká zmínka v seznamu kapitol: „…pevně přišroubovány na své místo v daném místě…“ I při velkém zvětšení nebylo možné na původní fotce vidět, jak tyto přihrádky detailně vypadaly. Oba šroubováky jsou z vlastnoručně vyrobené, vykované nástrojové oceli s ohnutými, zaoblenými svařovanými rukojeťmi.Proč nepoužili komerčně dostupné šroubováky, zůstává záhadou. Možná, i když trochu těžko představitelné, to bylo proto, že v poválečných letech se jich stále mnoho nedostávalo.

Pak stále ještě zůstával záhadou ‘hnací šroubovákʼ, který byl uveden v seznamu kapitol. Nebyli jsme schopni přesně vysvětlit, co tento popis znamenal - ani když jsme použili Google. Bohužel neexistovaly ani nápovědy, které by se daly najít v archívu Hanse Hasseho, který vlastní Michael Jung. Takže po několik měsíců jsme stáli víceméně na stejném bodě, aniž bychom našli odpovědi na naše nevyřešené otázky. Pouze archivní nález nebo zázrak by nám mohl pomoci


Šťastná souhra okolností

A pak se stal zázrak! Jednoho dne Andrés Clarós objevil podvodní stereo pouzdro Rolleimarinu, včetně jeho přepravního boxu, na internetu. Bylo nabízeno jako součást soukromého prodeje domácnosti. Jaký to nález! Po krátkém hledání byl Michael Jung schopen potvrdit, že vlastníkem byl kdysi Hans Hass! Bohužel stereo fotoaparát dvojitý Rolleiflex v pouzdru nebyl. Tento nabízel v dražbě o několik měsíců později West Licht ve Vídni. Většina detailů tohoto přepravního boxu pro stereo fotoaparát odpovídala boxu, který jsme chtěli znovu vytvořit. Byl jen o něco širší, aby vyhověl stereo fotoaparátu. Konečně jsme mohli poznat, jak a kde byly náhradní díly uloženy, provést přesná měření a prostudovat konstrukční detaily. Bohužel záhadný hnací šroubovák v tomto boxu chyběl.

A existoval ještě jeden problém. Držáky na nářadí ve víku nebyly konstruovány se stejnou profesionální odborností (zručností) jako samotný box. Jednotlivé dřevěné kusy pro držáky plochého klíče a šroubováku nezapadaly přesně ani nevypadaly správně. Co jsme mohli dělat? Na jedné straně jsme chtěli znovu vytvořit box podle originálu, na druhé straně měl být dokonalý v každém detailu. Kamarád restauratér řekl, že je docela obvyklé při výrobě replik opravovat technické chyby. Ale potom by náš box nebyl pravou replikou, ale jen znovu vytvořeným boxem.

Původní fotografie, jak byla objevena v návodu. Obrázek byl digitálně vylepšen a zvětšen. © 2014 Franz Rothbrust, HDS DE
Byla to pro mě výzva znovu popřemýšlet o konstrukčním řešení dílů, které drží nářadí, aniž bych se příliš odchýlil od originálu.

Původní fotografie, jak byla objevena v návodu. Obrázek byl digitálně vylepšen a zvětšen.


Výroba

Výkresy pro všechny díly na výrobu boxu mohly být nyní vytvořeny. V dalším kroku jsme museli najít kvalifikované řemeslníky, aby ho vyrobili. Náš přítel Jaroslav Knotek z České republiky doporučil tesaře a restauratéra Josefa Filipa. Dali jsme mu objednávku, aby vyrobil prvních pět boxů. Byly vytvořeny ve stylu a provedení 50. let minulého století. P. Filip vyrobil rohové, rybinové spoje (sdružené čepy), jaké jsou i v originále, a slepil je kostním klihem. Chromované ochranné rohy boxu jsou nyní jediným dostupným typem, jsou také větší než originály. P. Filip je co do velikosti zmenšil a potom je opískoval, aby odstranil chrom. Spolu s mosaznými vruty byly pak vizuálně učiněny staršími pomocí kyselé lázně. Závěs (pant) víka pochází ze zásob z 50. let minulého století. P. Filip ošetřil dřevo hypermanganem (manganistanem draselným), aby získal mírnou patinu. Nakonec bukové dřevo naimpregnoval olejem. Zámek boxu byl také znovu odborně vyroben, jelikož tento typ už není dostupný. Tuto odpovědnost dostal p. Rudolf Provita z České republiky. P. Provita se specializuje na restaurování zbraní z 18. a 19. století. Zámky, které vyrobil, odpovídají přesně originálu.

Náš rekonstruovaný box s prototypem PR 230 a vpravo originální box pro stereo fotoaparát s pouzdrem. © 2014 Franz Rothbrust, HDS DE
Dvojité C klíče na kruhové matice vyrobil John Wild v Anglii na své počítačově číslicově řízené frézce. Obraz na fotografii a skutečný klíč z boxu stereo ROLLEImarinu posloužily jako šablona. Na své řezačce šablon také vyřízl trojúhelníkovou šablonu pro logo „Rollei F & H“.

První řadu držáků nářadí jsem vyrobil sám. Vykoval jsem šroubováky ze stříbřité oceli s použitím uhlí na mém rožnícím zařízení.


Vlevo náš rekonstruovaný box s prototypem PR 230 a vpravo originální box pro stereo fotoaparát s pouzdrem.


Boxy dorazily!

P. Jaroslav Knotek přivezl boxy z České republiky na 7. mezinárodní setkání klasických potápěčů konané v Neustadtu. Od první koncepce na rekonstrukci boxu uplynul rok. Při vykládce boxů viselo ve vzduchu velké očekávání.

Andrés Clarós a John Wild vážili dlouhou cestu, aby se zúčastnili setkání. Byli opravdu ohromeni vynikajícím provedením českého řemeslníka. Byl to vynikající příklad mezinárodní spolupráce!

Původní boxy nebyly bohužel nikdy masově vyráběny firmou Franke & Heidecke. Byly pravděpodobně příliš drahé. Místo nich byly k dispozici robustní plátěné vaky jako příslušenství pro pouzdra ROLLEImarinů. Je známo, že existují pouze dva originální boxy: jeden je pro první prototyp ROLLEImarinu, druhý je pro stereo fotoaparát ROLLEImarin. Svědčí o tom, kolik úsilí, nadšení a hrdosti vynaložila firma Franke & Heidecke spolu s Hansem Hassem do projektu „ROLLEImarin“.

V současné době pracujeme na vícejazyčné brožuře, která se bude vkládat do každého boxu. Popisuje podrobně, jak se box znovu vyráběl, a text o vývoji ROLLEImarinu spolu s kopií prvního návodu k použití v němčině. Anglický překlad bude také přiložen.

Zprávy o „našem boxu“ se rozšířily, takže v nadcházejících měsících se uskuteční pro sběratele, kteří mají o něj zájem, druhý výrobní cyklus. Kontaktujte nás, chcete-li mít také jeden.

Nakonec se i záhada hnacího šroubováku vyřešila. Jeden mechanik opravář z firmy Rollei mi ukázal důležitou stopu. Nevěděl sice, co byl hnací šroubovák, ale řekl, že otočný knoflík na nastavení ohniska na Rolleiflexu se nazývá „hnaní“. Okamžitě jsme si uvědomili, že hnací šroubovák se používal k utažení upínacího šroubu na spojce ovládacího knoflíku ohniska. Má někdo lepší vysvětlení?


Franz Rothbrust

Listopad 2013
Děkuji především Michaelu Jungovi, řediteli Ústavu Hanse Hasseho (www.hist-net.de), který mně zpřístupnil korespondenci vzešlou při výzkumu boxu, a Johnu Wildovi za jeho pomoc při překladu do angličtiny.

Nový box s fotoaparátem Rolleimarin a nářadím© 2014 Franz Rothbrust, HDS DEDopis od Hanse Hasseho psaný firmě Franke & Heidecke, ve kterém potvrzuje bezpečné dovezení fotoaparátu. © 2014 Franz Rothbrust, HDS DESoučasný novinový článek, ukazující Hanse a Lottu Hasseovy při setkání s Dickem Charlesem, místním rybářem harpunářem.© 2014 HDS DEPůvodní fotografie, jak byla objevena v návodu. Obrázek byl digitálně vylepšen a zvětšen. © 2014 Franz Rothbrust, HDS DEPráce na držácích nářadí. © 2014 Franz Rothbrust, HDS DEPodvodní stereo pouzdro Hanse Hasseho ve svém přepravním boxu (bedýnce). Firma Franke & Heidecke vyrobila pouze tři takovéto stereo fotoaparáty s pouzdry.© 2014 Franz Rothbrust, HDS DERepliky zámků k boxům spolu s restaurovanou pistolíp. Provity. Klíče používané do zámků nejsou zcela původní, ale více odpovídají napoleonskému období.© 2014 Franz Rothbrust, HDS DENáš rekonstruovaný box s prototypem PR 230 a vpravo originální box pro stereo fotoaparát s pouzdrem.© 2014 Franz Rothbrust, HDS DERekonstrukce vlevo, originál vpravo. © 2014 Franz Rothbrust, HDS DEVnitřek: přihrádka pro náhradní ucpávky, hřídele a miskové manžety je v levém dolním rohu, přihrádka pro plochá těsnění pouzdra je uprostřed pravostranného panelu.© 2014 Franz Rothbrust, HDS DEŠablona firemního loga a pod ním „hnací šroubovák“ vedle zaostřovací spojky. © 2014 Franz Rothbrust, HDS DE„Tvůrci boxu“ zleva doprava: John Wild (Anglie), Franz Rothbrust (Německo), Dr. Andrés Clarós (Španělsko) a Jaroslav Knotek (Česká republika)© 2014 HDS

Zpět na hlavní výpis

Společnost pro historii potápění ČR, z.s. / The Historical Diving Society Czech Republic
Address: Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, Praha 10, ZIP Code: 111 01, Czech Republic
Mobile: +420 734 119 442, E-mail: info@hdsczech.cz, www: www.hdsczech.cz

Created by © 2009/2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign