Login


Publikace – Historie čs. Potápění

21.08. 2012

Minulý týden byla ukončena práce na editaci “Dějin” či “Historie čs. Potápění” a rukopis je připraven k vydání. Dávno předtím byl autor publikace v kontaktu s několika nakladatelstvími, z nich některá projevila potenciální zájem o vydání- vytištění této publikace s tím, že by měly být předloženy materiály, které by potvrzovaly, že publikace by našla ohlas v řadách potápěčů a její vytištění nákladem 500-1000 ks by nebylo pro nakladatele ztrátové.

Rukopis představuje 1540-50 normo stran tj. knihu o přibližně 760-780 stránkách včetně seznamu potápěčských klubů, rejstříku osob o nichž publikace pojednává, věcného rejstříku, referencí a seznamu letopočtů a tomu navazujících stran. Podle návrhu jednoho nakladatele by to měly být dvě knížky. Důvodem rozdělení rukopisu je jeho délka, jedna kniha by prý měla mít kolem 380-390 stran.

Práce zachycuje období od roku 580 po rok 2010 formou deníkového záznamu (chronologicky) po měsících a rocích jak v období před Rakousko Uherskem, v době Rakouska-Uherska, první republiky a dalších republik jak v Čechách a na Moravě, tak na Slovensku a to jak profesní, tak amatérské potápění ve všech oblastech lidské činnosti počínaje využitím v průmyslu při vodních a jiných stavbách, přes jeskynní průzkum, t.j. speleopotápěče, potápěče-hasiče, potápěče Svazarmu a to jak v rámci závodního potápění, tak pracovního potápění, policejní potápěče a potápěče záchranáře. Součásti historie je take archivní přehled o všech filmech s výskytem potápěčů natočených na území republiky a to jak v umělecké produkci, tak v produkci zpravodajské, opět jak v Českých zemích, tak na Slovensku. V „Dějinách” se píše o 252 klubech a organizacích v Čechách a na Slovensku a 3341 osobách, kteří byli či jsou potápěči nebo jejích činnost navazovala na jakoukoliv aktivitu spojenou s potápěním. Dále je popsáno velké množství závodních akcí, soutěží a expedic. To vše se podařilo dát dohromady s pomocí vybraných archivů, muzejí, novin, časopisů, kronik a osobních sdělení od různých potápěčů jak profesionálů tak amatěrů.

„Dějiny“ jsou zpracovány tak, že veškeré údaje jsou uložené v databázi, lze je tedy relativně snadno dále doplňovat a upřesňovat. V práci se dá samozřejmě poračovat i po roce 2010. Cena jednoho dílu by podle odhadu dvou nakladatelů nezávisle na sobě, byla asi 500-600 Kč.

Pro získání přehledu o zájmu na knižním vydání této publikace chci oslovit všechny potápěče, s nimiž jsem spolupracoval s tím, aby rozšířili tuto informaci mezi ostatní své známé a aby se přihlásili Ti, kteří by eventuelně o knihu měli zájem. Já bych po sumarizaci oslovil nakladatele a projednal s ním možnost vytištění publikace v předloženém rozsahu a své argumenty bych podpořil právě zájmem či nezájmem potápěčské veřejnosti, což by ovlivnilo výši nákladu, nebo naopak by tuto akci ukončilo. Proto se obracím s prosbou na Vás všechny, účastníky konference, aby jste informovali svoje současné a bývalé spolupracovníky- potápěče o této skutečnosti a požádali je o jejich vyjádření ke koupi této připravované publikace.

Akce by se měla uzavírat k 10. září tohoto roku, aby se stihlo vytištění ještě v tomto roce! O dalším průběhu realizace budete na uveřejněných stránkách informováni a na spolupráci se těší J. J. Dvořáček ,

Kontaktní adresa:

J. J. Dvořáček
Malá strana 86
742 85 Vřesina u Ostravy
mob: 736 425 112
pevná: 556 425 356
jdvoracek@solitaire.cz

PS: Ukázka rukopisu je k dispozici zde: https://dl.dropbox.com/u/4186424/2012-08-11_historie_ukazka.pdf Jedná se o PDF soubor, který by neměl být problém stáhnout a otevřít. Součásti ukázky je i jmenný seznam osob o kterých se v „Dějinách …“ píše. Pokud s tím bude nějaký problém, jsem schopen soubor poslat jako přílohu e-mailem.

Zpět na hlavní výpis

Společnost pro historii potápění ČR, z.s. / The Historical Diving Society Czech Republic
Address: Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, Praha 10, ZIP Code: 111 01, Czech Republic
Mobile: +420 734 119 442, E-mail: info@hdsczech.cz, www: www.hdsczech.cz

Created by © 2009/2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign