Login

Za Honzou Daňkem…

27.08. 2012
Honza DaněkV červenci 2011 nečekaně zemřel ve věku 76 let Honza Daněk, bývalý technik HBZS Ostrava. Honza zasvětil celý svůj aktivní život hornictví a záchranářství. V roce 1961 jako směnový technik na stanicích v Lazích se spřátelil s Milošem Křížem, který byl sportovním potápěčem ze skupiny ing. Beránka, později Permonu Ostrava. Tato dvojice byla zakrátko doplněna o vedoucího lékaře HBZS MUDr. Antonína Kachlíka, který měl hluboké znalosti potápěčské problematiky. Protože i ředitel HBZS ing. Lubomír Hájek podporoval vše nové, stejně jako hlavní mechanik Ruda Apfltauer zvaný Aplik, postupně se pořizovalo lepší vybavení pro potápěče, prováděl náročný výcvik a z původně sportovních potápěčů vznikl v roce 1963 pod Honzovým vedením potápěčský oddíl báňských záchranářů, který měl v roce 1964 za sebou již sedm zásahů v obtížných hornických podmínkách. Rozvíjela se spolupráce s báňskými záchranáři-potápěči v Polsku a s potápěči z Povodí Vltavy. Zpracovávaly se osnovy školení, učební texty a instrukce pro výcvik a práci pod vodou. V roce 1967 bylo na HBZS v Ostravě již 17 báňských záchranářů, kteří složili zkoušku před celostátní potápěčskou komisí Ředitelství vodních toků. Honza sám získal kvalifikaci instruktora profesionálního potápění, která ho opravňovala k vydávání osvědčení o způsobilosti potápěče. Byl členem komise pro povolování potápěčských stanic a způsobilosti potápěčů. To vše přispívalo k trvalému zvyšování úrovně oddílu báňských záchranářů potápěčů. Dokladem toho, že si potápěči HBZS Ostrava dobře vedli i mimo hornictví byly také akce spolu se svazarmovskými potápěči a to při organizování programu PETRMON a jiných aktivit jak pro sportovní tak profesní potápění v celé ČSSR. V roce 1969 se zúčastnil vědecké expedice do Austrálie. Koncem srpna a začátkem září roku 1970 zasahovali záchranáři HBZS v Moravském krasu, kde neočekávaný vzestup hladiny uvěznil v podzemních prostorech dva speleology. Počátkem sedm¬de¬sátých let se podíleli na obtížné výměně uzávěr základových výpustí na vodním díle ve Flájích. V červenci 1976 vyprošťovali oběti leteckého neštěstí na Zlatých pískách u Bratislavy. Jednou z nejnáročnějších akcí skupiny potápěčů pro hornictví bylo provedení průzkumu uzavřeného požářiště na Dole Zárubek v roce 1974 průnikem přes vodní uzávěru s použitím nejprve potápěčských a dále pak regeneračních dýchacích přístrojů BG 174. Byl také několikrát vyznamenán. V roce 1963 státním vyznamenáním „Za statečnost“ při likvidaci požáru na Dole Mír a v roce 1967 za vyproštění uzavřených horníků na Dole Žofie. Byl nositelem odznaku „Vzorný záchranář 1. stupně“.

Odešel zakladatel oddílu záchranářů -potápěčů, kolega, kamarád, na kterého budeme vzpomínat.

Ing. Josef J. Dvořáček, Ostrava

Zpět na hlavní výpis

Společnost pro historii potápění ČR, z.s. / The Historical Diving Society Czech Republic
Address: Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, Praha 10, ZIP Code: 111 01, Czech Republic
Mobile: +420 736 506 534, E-mail: info@hdsczech.cz, www: www.hdsczech.cz

Created by © 2009/2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign