Login


Valná hromada HDS CZ, Brno 05.04.2014

Valná hromada HDS CZ, Brno 5. dubna 2014


Vážení přátelé,

Valná hromada Společnosti pro historii potápění ČR se konala dne
5. dubna 2014
v restaurant – café CENTRAL, Tř. Kpt. Jaroše 20, Brno
a to v čase od 10 hod. do cca 17 hod.

Miroslav Zverka – 1. místopředseda HDS CZ

Program zasedání:
09,00
– prezence účastníků, placení členských příspěvků, odběr knihy „Stlačený vzduch“, organizační záležitosti,

10,00
– zahájení VH HDS CZ, vzpomínka na Jirku Trpíka,
– zpráva o činnosti za období od 16.11.2013 do 4.4.2014,
– zpráva o hospodaření za období od 16.11.2013 do 4.4.2014,
– volba nového předsedy HDS CZ, životopis Jiří Lukeš, hlasování,
– pamětní listy HDS CZ (jubileum 70 let) – členové Eduard Michel, Ludvík Farka, oslovenie nových členov, aj mladých (problém s množstvom neaktívnych členov uznášaniaschopnosť),
– upřesněný návrh plánu činnosti pro rok 2014,
– diskuse, dotazy a připomínky k předneseným zprávám a plánu činnosti na rok 2014,

12,30
– oběd

13,30
– pokračování diskuse, tričká, kniha o členoch HDS CZ, web – úhrada faktúry, marketing (menu Výstavy, partneri – múzeá, sekcia pre členov – obsah)
– prohlídka areálu a prezentace firmy PS Profi Brno,
– usnesení a závěr VH HDS CZ.
 

     Z celkového počtu 48 členov k 5.4.2014 bolo na začiatku VH v Brne, dňa 5.4.2014, prítomných 27 členov.

    Vzhľadom na smutnú udalosť, ktorá vznikla nečakaným úmrtím doterajšieho predsedu spoločnosti HDS CZ dňa 20.2.2014, ako najdôležitejší bod prítomných členov VH čakala voľba nového predsedu spoločnosti. Prvý podpredseda HDS CZ, Miroslav Zverka, otvoril zasadanie krátkou spomienkou na Jiřího Trpíka, počas ktorej si členovia prostredníctvom krátkeho filmu a fotoprezentácií s komentárom jednateľa spoločnosti Olřicha Lukše slovne a vizuálne pripomenuli bývalého predsedu, jeho činnosť a pôsobenie v potápaní a v aktivitách Spoločnosti pre históriu potápania ČR.

    Následne podpredseda M. Z. vyzval prítomných aby v prípade záujmu ohlásili svoju kandidatúru do funkcie predsedu HDS CZ a aby sa predstavili prítomným. Zároveň navrhol na základe mimoriadnej schôdze výkonného výboru ako kandidáta do funkcie predsedu HDS CZ člena s menom Ing. Jiří Lukeš. Vzhľadom na to, že sa neprihlásil žiaden iný kandidát podpredseda vyzval prítomných k hlasovaniu. Za voľbu Jiřího Lukeše do funkcie predsedu HDS CZ hlasovalo 26 prítomných členov, jeden sa zdržal a proti bolo 0 členov. Prítomní VH sa uzniesli na schválení nového predsedu Ing. Jiřího Lukeše s nástupom do funkcie od 5.4.2014 s počtom 26 hlasov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých členov, vďaka čomu je rozhodnutie platné.

    Podpredseda HDS CZ, M. Zverka, pripomenul, že v spoločnosti sa nachádzajú 2 jubilanti k 70 výročiu narodenia a to Eduard Michel a Ludvík Farka. Vzhľadom na ich neprítomnosť im budú pamätné listy odovzdané pri najbližšej možnej príležitosti.

    Počas VH prebehla návšteva vo firme PS PROFI s.r.o. v Brne, kde majiteľ spoločnosti a zároveň člen HDS CZ Jaroslav Knotek, priblížil činnosť profesionálneho potápania spomínanej firmy ako aj malú, ale zato bohatú zbierku historických skvostov z pracovného a rekreačného potápania. Činnosť firmy priblížil aj prezentáciou na troch filmoch o pracovnom potápaní.

Miroslav Zverka, 1. místopředseda HDS CZ

Foto: © 2014 HDS CZ

Valná hromada HDS CZ v Brne 5. dubna 2014© 2014 MUDr. Václav Kučera, HDS CZValná hromada HDS CZ v Brne 5. dubna 2014© 2014 MUDr. Václav Kučera, HDS CZValná hromada HDS CZ v Brne 5. dubna 2014© 2014 MUDr. Václav Kučera, HDS CZPamětní tabule – Jiří Trpík HDS CZ VH v Brne 5. dubna 2014© 2014 MUDr. Václav Kučera, HDS CZValná hromada HDS CZ v Brne 5. dubna 2014© 2014 Ing. Josef Dvořáček, HDS CZValná hromada HDS CZ v Brne 5. dubna 2014© 2014 Ing. Josef Dvořáček, HDS CZČlenové HDS CZ počas VH 5.dubna 2014 v Brne © 2014 HDS CZ, Radek Skramoušský

Zpět na hlavní výpis

Společnost pro historii potápění ČR, z.s. / The Historical Diving Society Czech Republic
Address: Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, Praha 10, ZIP Code: 111 01, Czech Republic
Mobile: +420 734 119 442, E-mail: info@hdsczech.cz, www: www.hdsczech.cz

Created by © 2009/2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign