Login


Valná hromada HDS CZ Pardubice 23.04.2016

28.04. 2016
Valná hromada HDS CZ Pardubice 23.04.2016 – společné foto členů

V klube potápačov Pardubice v Anenskej ulici nám aktívne pomohol miestny člen Mirek Martinů a všetko potrebné podľa našej predbežnej dohody vopred zabezpečil Josef Dvořáček z toho istého klubu. Vďaka tomu sa mohla uskutočniť jarná valná hromada (VH) spoločnosti pre históriu potápania Česká republika, z. s. (HDS CZ) dňa 23.04.2016 v krásnych priestoroch klubu potápačov Pardubice, ktorých históriu nám priblížil v úvode sedenia Mirek Martinů.

Stretnutia sa zúčastnilo 32 členov  a pri príchode boli účastníci privítaní občerstvením, ktoré rovnako zabezpečil Mirek. Začiatok VH bol venovaný minútou ticha spomienke na Tomáša Sládka, ktorý nás len pred pár dňami opustil. Po prebratí potrebných administratívnych úkonov a zhrnutí činnosti spoločnosti v roku 2015 až do apríla 2016 a po zosumarizovaní finančných ukazovateľov, Miroslav Zverka v mene spoločnosti odovzdal jubilantom spoločnosti pamätné listy k dožitému jubileu 55, 60 a 70 rokov. Predseda Oldřich Lukš a ďalší účastníci PAF Tachov 2016 priblížili svoje pocity z 38. ročníka. Prebrala sa otázka prijatia nových členov a bolo jasné, že spoločnosť od minulej VH prijala 3 nových záujemcov o členstvo a jeden člen sa rozhodol svoje členstvo ukončiť. Spoločnosť HDS CZ má od 23.04.2016 opäť 48 členov a aj jednu čakateľku na členstvo z minulého roku. Nasledovalo spresnenie aktivít a činností pre ďalšie obdobie s následných odsúhlasením uznesením VH. Potom celá skupina smerovala do neďalekej reštaurácie na výborný obed.

Po návrate z obeda nasledovalo spoločné fotenie a privítali sme Marka Škodu, historika zaujímajúceho sa o vojenskú tematiku. Priblížil nám potápačský život Čecha Alojza Kubu, ktorý absolvoval za Rakúsko-Uhorskej monarchie potápačský výcvik v roku 1915 a neskôr slúžil na viacerých vojenských lodiach počas I. svetovej vojny. Prezentoval nám vyše 40 zachránených fotografií pričom ich doplnil slovným výkladom, ktorý po prezentácii rozšíril prísediaci účastník a historický odborník v oblasti námorníctva Boris Gol a predseda HDS CZ Oldřich Lukš.

Po spomínanej príjemnej prezentácií doplnenej množstvom detailov člen Mirek Netrefa spresnil aktuálny stav ohľadom financovania a tlače publikácií Co nednesl čas. Pričom História potápania (2. vydanie) sa začalo už úspešné distribuovať a prítomní si mohli prevziať svoje výtlačky priamo počas VH.

Pre prítomných nasledovali dva krátke, ale vtipné potápačské filmy, ktoré rozosmiali všetkých prítomných. Záver stretnutia patril rozsiahlemu dokumentu o projekte firmy COMEXHydra VIII (pracovné potápanie potápačov do 520 metrovej hĺbky), ktorý ukončil o 16.30 naozaj  príjemné stretnutie priateľov okolo potápania a histórie potápania na území Čiech a Slovenska. Podujatie zapálilo viacerých členov do aktívnej činnosti v nasledujúcom období. Členovia HDS CZ sa budú naďalej radi stretávať počas akcií s ďalšími nadšencami a fanúšikmi histórie. 

Zapísal: Miroslav Zverka

Foto: © 2016 Radek Skramoušský, Václav Křída, Petr Hruška, HDS CZFinanční záležitosti© 2016 Radek Skramoušský, HDS CZDobrá snídaně!© 2016 Radek Skramoušský, HDS CZPamětní list a Ladislav Smelík© 2016 Radek Skramoušský, HDS CZPamětní list a Jaroslav Knotek, vpravo Miro Zverka© 2016 Radek Skramoušský, HDS CZPamětní list a Radek Skramoušský, vpravo Miro Zverka© 2016 HDS CZPamětní list a Václav Křída, vpravo Miro Zverka© 2016 Dušan Šuráni, HDS CZPamětní list a Miroslav Netrefa, vpravo Miro Zverka© 2016 Dušan Šuráni, HDS CZVýbor HDS CZ, zleva Miro Zverka, Jan Cedidla, Oldřich Lukš, Jaroslav Klepal© 2016 Radek Skramoušský, HDS CZPohled do sálu© 2016 Petr Hruška, HDS CZOběd v restauraci© 2016 Radek Skramoušský, HDS CZSpolečné foto© 2016 Radek Skramoušský, HDS CZPohled do sálu© 2016 Petr Hruška, HDS CZTežítko© 2016 Radek Skramoušský, HDS CZMiroslav Netrefa v průběhu distribuce knih© 2016 Radek Skramoušský, HDS CZPlutvy v pardubickém klubu© 2016 Radek Skramoušský, HDS CZÚplne vpravo Mirek Martinů, vzadu pán Škoda.© 2016 Petr Hruška, HDS CZ

Zpět na hlavní výpis

Společnost pro historii potápění ČR, z.s. / The Historical Diving Society Czech Republic
Address: Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, Praha 10, ZIP Code: 111 01, Czech Republic
Mobile: +420 736 506 534, E-mail: info@hdsczech.cz, www: www.hdsczech.cz

Created by © 2009/2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign